Full oversikt og mer frihet

OS ID og Geno samarbeider om å tilby aktivitetsmåleren SenseHub (nyeste generasjon av Heatime). Med SenseHub har du full oversikt over dine dyrs aktivitet, helse og velferd – uansett hvor du befinner deg. Løsningen er enkel å bruke i hverdagen og gir konkrete råd du kan handle på bakgrunn av, slik at du kan effektivisere og forbedre drifta.

Fordeler med SenseHub

Brukervennlig løsning

Det er enkelt både å installere og å bruke SenseHub. Brukergrensesnittet i appen er selvforklarende og gir deg oversiktlig og lett forståelig informasjon.

Bedre beslutningsgrunnlag

Du får levert alle data i sanntid og får konkrete råd om hva du bør gjøre og når. Slik blir det lettere for deg å ta gode valg som bidrar til å forbedre drifta di.

Økt produktivitet og lønnsomhet

Med SenseHub sparer du mye tid, og tid er som kjent penger. Tid du nå bruker til kontrollrunder i fjøset, kan du med aktivitetsmåling bruke til noe annet og mer produktivt. Et annet og mer konkret eksempel: Med SenseHub får du kalv i kvigene til rett tidspunkt, og det kan gi deg en årlig inntjening på over 10.000 kroner (noe avhengig av antall dyr, sjølsagt).

Datautvalg tilpasset deg

Du velger blant tre pakker med forskjellige nivåer av kompleksitet. Du kan også stille inn alarmnivå og andre funksjoner alt etter hvor aktiv din storferase er.

Bedre dyrevelferd

Med kontinuerlig overvåking av besetningens helsetilstand er du alltid i forkant og kan gjøre nødvendige tiltak før problemer oppstår eller sykdom utvikler seg.

Mer frihet

Med SenseHub kan du hente ut rapporter om dyras ve og vel, uansett om du befinner deg hjemme i sofaen eller er borte på ferie. Når du får fulgt opp dyra dine godt, og produksjonen flyter effektivt, kan du bruke mer tid på det du virkelig synes er interessant og produktivt.

Funksjonene i SenseHub

Brunst

Brunst

Helse

Helse

Kalving

Kalving

Fôring

Fôring

Varmestress

Varmestress

Grupperutine

Grupperutine

FILM: Sparer mye tid og oppnår raskere avlsframgang med aktivitetsmåling

På Moen gård på Deset i Åmot driver Anne Dieset og Ludvig Fjeld, som har tre små barn, med skogbruk, korn og storfekjøttproduksjon. De har en ammekubesetning av Hereford og selger livdyr. Anne og Ludvig er opptatt av å utvikle gården og å forbedre drifta, og de så raskt at de ikke hadde så god …

Les mer
Tilbake til forrige side