Miljøbedrift

 

Vi tar miljøansvar 

Våre kunder produserer verdens viktigste vare – maten vi spiser. Et bærekraftig landbruk og godt husdyrhold er avhengig av at jordas ressurser forvaltes godt. Å ta miljøansvar er derfor en selvfølge for OS ID®.

 

Miljøsertifisert 

OS ID® er sertifisert i henhold til miljøstandarden ISO 14001. Sertifiseringen innebærer at vi velger miljøvennlige løsninger i alle ledd – fra ideutvikling til produktene er levert hos kunden. Det kontinuerlige miljøarbeidet vårt styrer våre valg av leverandører og materialer, produkt- og produksjonsløsningene våre, måten vi emballerer produktene på og krav til gjenvinning.

 

Miljøvennlige produkter og metoder 

Hensyn til miljøet gjennomsyrer alle prosesser hos OS ID®. Et eksempel er vår unike og internasjonalt patenterte Combi merkelås som produseres i ren plast. Ved å unngå bruk av metaller gjør vi gjenvinning av mulig.

 

Et annet eksempel er bruk av ultralydsveising for å feste opp ferdigproduserte merker. Dette reduserer mengden emballasje og avfall. Også denne miljøvennlige metoden er unik og internasjonalt patentert.

 
Miljøbedrift_1M

Bestillingsløsning

For husdyrprodusenter

 

Til_bestilling_og_min_side
 

Vilkår   Om bestilling   Om Min side

Gunstige avtalepriser

OS ID® har leveringsavtaler med Tine, Q-Meieriene, Nortura og private KLF-slakterier. Dette gir deg som produsent fordeler i form av gunstige priser på Combi 2000® og CombiE® øremerker. Les mer

OS ID® GLOBAL

kart_lite_m_pil_1