Produktutvikler


Ledende produktutvikler 

OS ID® er en internasjonal, ledende produktutvikler og produsent av merkesystemer for husdyr. Den viktigste grunnen til det, er vår evne til kontinuerlig utvikling.

 

Kort vei fra ide til løsning 

Vi vet at produktene våre alltid kan bli bedre og bruker betydelige ressurser på forskning og utvikling. Samtidig er vi ledende på produksjonsteknologi, med svært avanserte og helautomatiske produksjonslinjer. Fordi vi selv tar hånd om både produktutvikling og produksjon, er veien fra idé til løsning kort. Dette gir oss nyttig kunnskap og god kontroll.

 

Internasjonalt samarbeid gir bedre merkesystemer – for alle

OS ID® opererer i mange land, og vi tilpasser oss hvert lands krav. Disse internasjonale impulsene styrker oss, slik at vi kan utvikle enda bedre merkesystemer for alle våre kunder. Fordi vi både er produsent, produktutvikler og selger, har vi en tett og god dialog med både husdyreiere og andre aktører i produksjonskjeden om deres erfaringer med husdyrmerking. Vi lytter til dem og fanger opp deres ønsker og behov. Innspillene tar vi med oss i produktutviklingen, som for oss er en kontinuerlig prosess.


En solid samarbeidspartner
OS ID® har tradisjon for å være en solid og langsiktig samarbeidspartner for aktører i landbruket. Når nye produkter skal utvikles, ny teknologi tas i bruk eller når omfattende merkeprogrammer skal startes opp, ønsker vi å være en sentral samarbeidspartner.

 
Produktutvikler_220_450

Bestillingsløsning

For husdyrprodusenter

 

Til_bestilling_og_min_side
 

Vilkår   Om bestilling   Om Min side

Gunstige avtalepriser

OS ID® har leveringsavtaler med Tine, Q-Meieriene, Nortura og private KLF-slakterier. Dette gir deg som produsent fordeler i form av gunstige priser på Combi 2000® og CombiE® øremerker. Les mer

OS ID® GLOBAL

kart_lite_m_pil_1