Norske bønders førstevalg


Siden 1936 har vi samarbeidet med norske bønder om å utvikle best mulige løsninger for sikker merking av husdyr. Det startet med metallmerker, mens det i dag er øremerker i plast som dominerer.

Combi 2000® - for alle husdyrslag
Plastmerket Combi 2000® er et av Europas mest brukte øremerke for husdyr. Disse merkene, som utvikles, produseres og selges av OS ID®, er blitt et kvalitetsbegrep for produsenter, slakterier og rådgivningstjeneste. Merkesystemet er fleksibelt og anvendelig, finnes i flere varianter og farger og dekker behovet for merking av storfe, småfe, gris og hjortedyr.

Micro® - lite og lett plastmerke for småfe
Bøylemerket Micro® egner seg spesielt godt for lam og kje. Micro® er et offisielt godkjent øremerke og populært blant mange småfebønder.

 

PAT
Metallmerket PAT gikk ut av produksjon sommeren 2014.

 
Visuelle øremerker bilde 1_stort

Bestilling

Nettbasert bestillingsløsning for husdyrprodusenter.

 

Bestilling

 

Vilkår   Om bestilling

Gunstige avtalepriser

OS ID® har leveringsavtaler med Tine, Q-Meieriene, Nortura og private KLF-slakterier. Dette gir deg som produsent fordeler i form av gunstige priser på Combi 2000® og CombiE® øremerker. Les mer

OS ID® global

kart_lite_m_pil_1