Norske bønders førstevalg


Siden 1936 har vi samarbeidet med norske bønder om å utvikle best mulige løsninger for sikker merking av husdyr. Det startet med metallmerker; i dag er øremerkene av plast.


Combi 2000® - for alle husdyrslag
Plastmerket Combi 2000® er et av Europas mest brukte øremerke for husdyr. Disse merkene, som utvikles, produseres og selges av OS ID®, er blitt et kvalitetsbegrep for produsenter, slakterier og rådgivningstjeneste. Merkesystemet er fleksibelt og anvendelig, finnes i flere varianter og farger og dekker behovet for merking av storfe, småfe, gris og hjortedyr.

 

Micro® - lite og lett plastmerke for småfe 

Bøylemerket Micro® egner seg spesielt godt for lam og kje. Micro® er et offisielt godkjent øremerke og populært blant mange småfebønder.

 
Visuelle øremerker bilde 1_stort

Bestillingsløsning

For husdyrprodusenter

 

Til_bestilling_og_min_side
 

Vilkår   Om bestilling   Om Min side

Gunstige avtalepriser

OS ID® har leveringsavtaler med Tine, Q-Meieriene, Nortura og private KLF-slakterier. Dette gir deg som produsent fordeler i form av gunstige priser på Combi 2000® og CombiE® øremerker. Les mer

OS ID® GLOBAL

kart_lite_m_pil_1