Vi merker levende verdier

 

Næring, vekst og liv
Husdyr er levende verdier – de er bondens produksjonsmiddel. Husdyrhold er næring, vekst og liv for husdyreieren, samfunnet og de som spiser maten.

 

Sikker identifisering av husdyr 

Vårt overordnede mål er sikker identifisering av husdyr. Produktene fra OS ID® bidrar til dyrevennlig, trygg og effektiv merking som sikrer dyrets identitet fra fødsel til slakt, og legger grunnlaget for sporbarhet og dokumentasjon gjennom hele verdikjeden.

 

Høye krav forplikter oss 

Å sørge for sikker identifikasjon av husdyr er et ansvar som forplikter, fordi øremerket er dyrets identitetsbærer for eier, meierier, slakterier, rådgivningstjenester, veterinærer og myndigheter. Merkets eierkode og dyrets individnummer inngår i all dataflyt mellom disse aktørene.

Nasjonale og internasjonale regler og forskrifter for merking og matsikkerhet er mange og strenge – heldigvis. Dette stiller høye krav til oss som ledende produsent av merkesystemer for husdyr.

 

Kvalitetssikring 

For oss handler det om å være gode i alle ledd, fra produkt til service, bestilling og levering. Dette kaller vi totalkvalitet! Alle våre prosesser er derfor kvalitetssikret gjennom kvalitetsstandarden ISO 9001.

 
Levende_2
Levende_1_103_0346_

Bestillingsløsning

For husdyrprodusenter

 

Til_bestilling_og_min_side
 

Vilkår   Om bestilling   Om Min side

Gunstige avtalepriser

OS ID® har leveringsavtaler med Tine, Q-Meieriene, Nortura og private KLF-slakterier. Dette gir deg som produsent fordeler i form av gunstige priser på Combi 2000® og CombiE® øremerker. Les mer

OS ID® GLOBAL

kart_lite_m_pil_1