Om OS ID®

 

Dyrevennlig, trygg og effektiv merking 

OS ID® utvikler, produserer og selger elektroniske og visuelle øremerker for husdyr og merkesystemer for fisk. Våre merker sikrer dyrets identitet fra fødsel til slakt og legger grunnlaget for sporbarhet og dokumentasjon gjennom hele verdikjeden. Å utvikle dyrevennlig, trygg og effektiv merking er vårt overordnede mål – fordi dette er viktig for kundene våre.

 

Høyteknologisk produktutvikling 

Våre kunders behov er i stadig endring, ikke minst på grunn av vår tids krav om trygg mat. Med høyteknologisk spisskompetanse er OS ID® i forkant av disse behovene. Vi har en tett dialog med kunder og samarbeidspartnere, og deres tilbakemeldinger tar vi med oss i utviklingen av nye produkter for framtidas husdyrmerking. Fordi vi er en ledende produktutvikler, er vi innehaver av flere viktige internasjonale patenter.

Totalkvalitet
For oss handler det om å være gode i alle ledd, fra produkt til service, bestilling og levering. Dette kaller vi totalkvalitet. OS ID® er både kvalitets- og miljøsertifisert, og denne totalkvaliteten vet vi betyr mye for kundene våre.

Vi merker levende verdier
Husdyr er levende verdier – de er bondens produksjonsmiddel. Husdyrhold er næring, vekst og liv for husdyreieren, samfunnet og de som spiser maten. Vi har merket levende verdier siden 1936. I dag er OS ID® en internasjonal, ledende produsent av merkesystemer for husdyr. Vi produserer våre produkter i Os i Østerdalen, og har kunder i flere verdensdeler.
 

 
Om OS ID_220x450

Bestillingsløsning

For husdyrprodusenter

 

Til_bestilling_og_min_side
 

Vilkår   Om bestilling   Om Min side

Gunstige avtalepriser

OS ID® har leveringsavtaler med Tine, Q-Meieriene, Nortura og private KLF-slakterier. Dette gir deg som produsent fordeler i form av gunstige priser på Combi 2000® og CombiE® øremerker. Les mer

OS ID® GLOBAL

kart_lite_m_pil_1