Elektronisk merking sikrer sporbarhet og dokumentasjon


OS ID® gjennomfører stadig teknologisprang. Ett av dem har vært utviklingen av elektroniske produkter, som har åpnet nye muligheter for kundene våre for elektronisk datainnsamling og databehandling.

 

I alle ledd i verdikjeden
Elektronisk merking er et nyttig hjelpemiddel ved fødsel, fôring og melking; ved veiing, kjøp, salg og forflytninger av dyr; ved veterinærbehandling og rapporteringer og ved slakting. Merkingen av dyra blir enda sikrere og mer effektiv.

Høyteknologiske elektroniske øremerker av internasjonal klasse
Våre egenutviklede elektroniske øremerker, CombiE®, er basert på RFID-teknologi. CombiE® består av flere produktgrupper, tilpasset forskjellige merkebehov og husdyrslag. Merkene er ICAR-godkjente, og det innebærer at de tilfredsstiller internasjonale ISO-standarder for elektronisk merking av husdyr.

 

 
elektroniske_øremerker_bilde1

Bestilling

Nettbasert bestillingsløsning for husdyrprodusenter.

 

Bestilling

 

Vilkår   Om bestilling

Gunstige avtalepriser

OS ID® har leveringsavtaler med Tine, Q-Meieriene, Nortura og private KLF-slakterier. Dette gir deg som produsent fordeler i form av gunstige priser på Combi 2000® og CombiE® øremerker. Les mer

OS ID® global

kart_lite_m_pil_1