Elektronisk merking sikrer sporbarhet og dokumentasjon


OS ID® gjennomfører stadig teknologisprang. Ett av dem har vært utviklingen av elektroniske produkter, som har åpnet nye muligheter for kundene våre for elektronisk identifikasjon, datainnsamling og databehandling.

 

I alle ledd i verdikjeden
Elektronisk merking er et nyttig hjelpemiddel ved fødsel, fôring og melking; ved veiing, kjøp, salg og forflytninger av dyr; ved veterinærbehandling og rapporteringer og ved slakting. Elektronisk identifikasjon sikrer kvaliteten på data og er svært tidsbesparende sammenlignet med manuell avlesing og registrering av dyrenummer.

Høyteknologiske elektroniske øremerker av internasjonal klasse
Våre egenutviklede elektroniske øremerker, CombiE®, er basert på RFID-teknologi. CombiE® består av flere produktgrupper, tilpasset forskjellige merkebehov og husdyrslag. Merkene er ICAR-godkjente, og det innebærer at de tilfredsstiller internasjonale ISO-standarder for elektronisk merking av husdyr.

 
elektroniske_øremerker_bilde1

Bestilling

Nettbasert bestillingsløsning for husdyrprodusenter.

 

Bestilling

 

Vilkår   Om bestilling

Gunstige avtalepriser

OS ID® har leveringsavtaler med Tine, Q-Meieriene, Nortura og private KLF-slakterier. Dette gir deg som produsent fordeler i form av gunstige priser på Combi 2000® og CombiE® øremerker. Les mer

OS ID® global

kart_lite_m_pil_1