Krav om elektronisk øremerking av storfe

Storfenæringa har innført krav om at alle storfe født etter 1. januar 2017 skal merkes elektronisk; det vil si ha RFID-brikke innstøpt i ett av øremerkene. 

Slik merker du storfe med Combi E30® Flagg (film)

combiE30flagg_m_tekst
Last ned artikkelen i pdf-format

Mer effektiv identifisering

Tiltaket innføres for å effektivisere arbeidet med identifisering, feil- og endringshåndtering i forbindelse med innmelding og slakting. Når hele storfepopulasjonen er elektronisk merket, vil dette gi reduserte slaktekostnader.

 

Nyttig for den enkelt produsent 

For den enkelte produsent kommer tiltaket også til nytte ved bruk av mjølke-, fôrings- eller veieutstyr som bruker samme RFID-teknologi for identifisering av dyr.

 

Subsidiering 

combiE30flagg_combi2000stor_m_tekstKjøttbransjen subsidierer merkostnaden for merker med RFID-brikker levert av OS ID, dvs. betaler differansen mellom RFID-merke og tradisjonelt visuelt merke.

 

Samme bestillingsrutiner 

Den visuelle pregingen av merkene blir som før. Rutiner for bestilling av merker, levering og fakturering er også uendret.

 

Merker med RFID-brikke tilbys som flaggøremerke (Combi E30® Flagg), det vil si tilnærmet helt likt dagens øremerke.

 

Oppsummert er dette tiltakene for innfasing av elektronisk merking av storfe:

  • Kalver født fra 1. januar 2017 skal ha øremerke med RFID-brikke innstøpt i ett av øremerkene
  • Fra samme tidspunkt innfører KLFs medlemsslakterier og Nortura som et av sine leveringsvilkår at dyr født etter 1. januar 2017 skal være elektronisk merket i tråd med standard ved levering til slakt.
  • Bestillinger av øremerker for storfe skal bestå av ett RFID-merke og ett visuelt merke per dyr.
  • Levering av øremerker med RFID blir en forutsetning i Nortura, Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund, TINE og Q-meieriene sine avtaler med OS ID.
  • Kjøttbransjen subsidierer merker med RFID-brikke innstøpt slik at prisen for produsent blir den samme som uten.
  • Andre økonomiske virkemidler som bidrar til konsekvent bruk av elektroniske merking og nøyaktig merking før levering vil bli vurdert.

 

 

rfid_storfe_hel

Vi lanserer Combi 3000!

TINE-produsent? Fra 1. november bestiller du øremerker direkte fra OS ID

Lurer du på hvordan det ligger an med øremerkebestillinga di?

Om nye produsentnummer og merking av storfe

Film: Slik setter du på det elektroniske storfemerket Combi E30® Flagg (kortversjon)

01.06.2017

Last ned oppgradert Animalia-program til HHR 3000 Pro

NYHET: Forbedring av Combi 2000® tappdel

31.01.2017

Fra 1. januar 2017 - hva gjør du med ubrukte øremerker for storfe?

Krav om elektronisk øremerking av storfe

Slik bestiller du øremerker på www.osid.no

Det elektroniske storfemerket Combi E30® Flagg

OS ID-bloggen er lansert!

VIDEO: Slik overfører du data om paring fra leseren til Sauekontrollen

Utnytt de gode mulighetene elektronisk merking gir

Slik merker du kalv med elektronisk øremerke

KVIKK småfeklave bedre tilpassa villsau

FILMER: Slik overfører du data mellom HHR 3000 Pro og Sauekontrollen

Tre nye filmer om bruk av leseren HHR 3000 Pro

Film: Kom i gang med bruk av leseren din

Combi øremerker - utviklet og produsert i Norge

Slik setter du på øremerker for storfe

Vi merker levende verdier

06.10.2014

Norske husdyreieres samarbeidspartner siden 1936

06.08.2014

Nyttig utstyr nå som dyra er hjemme fra beite

05.08.2014

Regler for øremerking - enkelt og greit

Spisskompetanse innen moderne husdyrmerking

Sikkert og effektivt med elektronisk øremerke

Lett å se, lett å høre

Slik setter du på øremerkene riktig

Klar til lamminga? Vi har laga huskeliste til deg!

Rabatt på øremerker for rein

Du får fortsatt støtte fra slakteriet

Internasjonalt samarbeid gir bedre øremerker

Produktutvikler og teknologileder

Combi E23® - nå i 7 farger!

Trygg og effektiv øremerking siden 1936

Veiledninger, tips og råd

Oppdater adressa di i Produsentregisteret

OS ID South Europe godt i gang

14.05.2013

Nå merker vi fisk også!

13.05.2013

Slettemoen Kompaniskap vant HHR 3000 Pro-leser

28.04.2013

Nyttig utstyr til lammesesongen

20.03.2013

Ikke bestilt øremerker til lamma?

15.03.2013

Slutt på hvite øremerker for storfe fra 1. januar – husk Husdyrregisteret!

20.12.2012

OS ID® og Nortura fornyet avtalen

20.09.2012

OS ID® fikk Vilje & Vekst-prisen 2012

27.04.2012

Ny påloggingsrutine for bestilllingsløsning

23.04.2012

Kort leveringstid

26.03.2012

Utnytt mulighetene med HHR 3000 Pro leser for elektroniske merker

05.09.2011

Elektroniske erstatningsmerker for sau

05.09.2011

Elektronisk oppmerking av livdyr sau

05.09.2011

OS ID® 75 år

18.05.2011

Enkelt og trygt å bestille varer på www.osid.no

07.11.2010

Obligatorisk elektronisk merking av sau fra 2011

07.11.2010
>> FLERE SAKER

Bestillingsløsning

For husdyrprodusenter

 

Til_bestilling_og_min_side
 

Vilkår   Om bestilling   Om Min side

Gunstige avtalepriser

OS ID® har leveringsavtaler med Tine, Q-Meieriene, Nortura og private KLF-slakterier. Dette gir deg som produsent fordeler i form av gunstige priser på Combi 2000® og CombiE® øremerker. Les mer

OS ID® GLOBAL

kart_lite_m_pil_1