Norway

Hovedanlegget til OS ID® ligger i Os i Østerdalen, Norge. Her er alle våre kjerneaktiviteter lokalisert: produkt- og teknologiutvikling, salg og produksjon.

 

Herfra betjener vi det norske markedet og herfra leverer vi også produkter til våre eksportmarkeder som opereres av datterselskaper og forhandlere.

 

----------------------------------------------

 

OS ID's head quarter is located in Os i Østerdalen, Norway. Here are all our core activities localized: product and technology development, sales and production.

 

From Os, we serve the Norwegian market, and from here we also supply products to our export markets operated by subsidiaries and distributors.


 

 

 
Produktutvikler_220_450

TAGGING LIVING LIVELIHOOD

tagging_living_livelihood

CERTIFICATIONS

certifications

 

OS ID® GLOBAL

kart_lite_m_pil_1