OS-bjølle 5,5 cm

For geit

 


bjolle_5_5_bjollefeste

Bjølle 5,5 cmOS ID BJØLLER

Geit_lys_litenRein_lys_liten

OS-bjølle 6,5 cm

For sau

 

bjolle_6_5_bjollefeste 

 

Bjølle 6,5 cmOS ID BJØLLER

Sau_lys_litenRein_lys_liten

OS-bjølle 7,5 cm

For sau

 

 

bjolle_7_5_bjollefeste


 

Bjølle 7,5 cmOS ID BJØLLER

Sau_lys_litenRein_lys_liten

OS-bjølle 8 cm

For sau og kalv

 

bjolle_8_bjollefeste


Bjølle 8 cmOS ID BJØLLER

Sau_lys_litenStorfe_lys_litenRein_lys_liten

OS-bjølle 9 cm

For kvige og hest

 

bjolle_9_2017


Bjølle 9 cmOS ID BJØLLER

Storfe_lys_litenRein_lys_liten

OS-bjølle 10 cm

For ku  
 

bjolle_10_2017 


 

Bjølle 10 cmOS ID BJØLLER

Storfe_lys_litenRein_lys_liten

 

OS-bjølle 12 cm

For ku

bjolle_12_2017

 

 


 

Bjølle 12 cmOS ID BJØLLER

Storfe_lys_litenRein_lys_liten

OS-bjøller som lodd

på KVIKK storfeklave med GPS

 

 

 

 

Kvikk småfeklaveKvikk
Storfe_lys_litenRein_lys_liten

Bestillingsløsning

For husdyrprodusenter

 

Til_bestilling_og_min_side
 

Vilkår   Om bestilling   Om Min side

Gunstige avtalepriser

OS ID® har leveringsavtaler med Tine, Q-Meieriene, Nortura og private KLF-slakterier. Dette gir deg som produsent fordeler i form av gunstige priser på Combi 2000® og CombiE® øremerker. Les mer

OS ID® GLOBAL

kart_lite_m_pil_1