3 tips til påsetting av Combi E30® Flagg HDX

 

veiledning_film_combiE30_Flagg_3_ting 

Kortversjon: Påsetting av Combi E30® Flagg HDX


 veiledning_film_combiE30_Flagg_kortversjon

Påsetting av Combi E30® Flagg HDX

 
veiledning_film_combiE30_Flagg

Merking av lam med Combi øremerker

veiledning_merking_smaafe

Merking av kalv med øremerket Combi 2000® Stor

veiledning_merking_storfe_v

Merking av kalv med elektronisk øremerke Combi E30®

 veiledning_film_combiE30

Slik sjekker du ordrestatus og sporer pakker

sporing 

 

 

 

 

 

Påsetting av GS-merker og uttak av vevsprøver (Geno)

 veiledning_film_gs_merker_Geno_BioBank

 

Påsetting av GS-merker og uttak av vevsprøver (Norsk Sau og Geit)

veiledning_film_gs_merker_NSG_BioBank

 

PARING: Overfør data mellom leseren og Sauekontrollen

 film_paring

FOSTERTELLING: Overfør data mellom leser og Sauekontrollen

   film_fostertelling

LAMMING: Overfør data mellom leseren og Sauekontrollen

 film_lamming 

VEIING: Overfør data mellom leseren og Sauekontrollen

  film_veiing

Kom i gang med bruk av leseren

veiledning_film_komigang_leser_v2 

3 ting å sjekke før du installerer HHR Animalia

film_3ting_veiledninger 

Slik installerer du HHR Animalia på pc-en din

veiledning_film_HHR_Animali 

Bestilling av øremerker for lam

veiledning_film_bestilling_øremerker_lam

Bestilling av øremerker for kalv

 veiledning_film_bestilling_øremerker_kalv

Rengjøring Phillips 20 ml doseringssprøyte

  film_phillips_20_ml

 

 

 

Rengjøring Phillips 50 ml doseringssprøyte

 film_phillips_50_ml

 

 

 

Merking av fisk 1

veiledning_merking_fisk1

Merking av fisk 2

 veiledning_merking_fisk2

 

 

 

 

 

Bestillingsløsning

For husdyrprodusenter

 

Til_bestilling_og_min_side
 

Vilkår   Om bestilling   Om Min side

Gunstige avtalepriser

OS ID® har leveringsavtaler med Tine, Q-Meieriene, Nortura og private KLF-slakterier. Dette gir deg som produsent fordeler i form av gunstige priser på Combi 2000® og CombiE® øremerker. Les mer

OS ID® GLOBAL

kart_lite_m_pil_1