Sikker identifikasjon med elektronisk merking av fisk

 

OS ID® selger Biomark-produkter for elektronisk identifisering av fisk (EID) basert på RFID-teknologi. Alle PIT tags fra Biomark tilfredsstiller de internasjonale ISO-standardene 11784 og 11785. Det vil si at de fungerer sammen med elektronisk avleserutstyr som følger disse standardene. ISO-sertifiserte PIT tags sikrer 100 prosent unik identifikasjon av hver fisk.

PIT tags, lesere, pistoler og nåler
Biomark PIT tags er designet spesielt for akvakultur og marin bruk. 
PIT tagene er forhåndsprogrammerte med id-nummer og fås i tre størrelser. OS ID® leverer også implanteringspistoler, -sprøyter og nåler til merking, samt leserutstyr med tilhørende software.

Som et verktøy for ytterligere automatisering av merkeprosessen, anbefaler vi Biomark merkestasjon, som er spesielt godt egnet når større mengder fisk skal merkes, måles, veies og behandles.

Hvorfor elektronisk merking?

Elektronisk merking av fisk legger grunnlaget for elektronisk datainnsamling og databehandling. EID sikrer kvaliteten på data og er et tidsbesparende verktøy som gir nye muligheter for dataflyt, dokumentasjon og sporbarhet.

 

Hvordan fungerer elektronisk merking? 

PIT tagen inneholder en transponder med et unikt nummer. Transponderen blir aktivert når en håndholdt eller stasjonær leser sender ut signaler. Transponderen sender sitt nummer til leseren, og nummeret vises i leserens display og lagres. Dataene som er lagret på leseren kan overføres til PC for videre behandling, analyse og bruk.

elektronisk_id_fisk_bilde1

www.biomark.com


Biomark er verdens ledende spesialist på merking av fisk.
OS ID® er Biomarks forhandler i Norge og Sverige.

Kontakt OS ID® for kjøp av merkeløsninger for fisk

Vår salgsleder Pål Kjellesvig Dalløkken gir deg mer informasjon om merking av fisk.

Tlf. (+47) 62 49 77 00
post@osid.no

OS ID® GLOBAL

kart_lite_m_pil_1