vi_merker_levende_verdier

Vi merker levende verdier

Vi bidrar til at kundene våre oppnår sikker identifikasjon av husdyra sine, fra fødsel til slakt. Riktig øremerking gjør sporbarhet og dokumentasjon mulig i hele verdikjeden, noe både husdyreierne, forbrukerne og samfunnet for øvrig nyter godt av. For det handler tross alt om verdens viktigste vare – maten vi spiser.

Les mer

program_leser_sauekontrollen

Last ned oppgradert Animalia-program til HHR 3000 Pro

HHR Animalia-programmet, som brukes for å laste opp informasjon til Sauekontrollen, er nå oppgradert. I den nye versjonen er sorteringen av livlam for WSS forbedret, informasjon om kjønn og indeks på HHR for veiing og sortering med WSS i Vekt-programmet er lagt til, et nytt program for beitelag er inkludert og brukerveiledninga er oppdatert. Oppgradert program laster du ned her. Før du starter, les brukerveiledninga.

film_merking_av_storfe

Slik setter du på øremerker for storfe

I denne filmen får du råd om hvordan du øremerker kalvene dine riktig. Riktig påsetting av øremerkene er skånsomt for kalven og gir mindre risiko for irritasjon og infeksjoner. Når merkene settes korrekt i øret, sitter de også bedre. Filmen viser påsetting av det visuelle øremerket Combi 2000® Stor.

Se filmen 

samarbeidspartner_2

Norske husdyreieres samarbeidspartner siden 1936

I over 75 år har OS ID® bidratt til at husdyreiere over hele landet kan merke dyra sine sikkert og dyrevennlig. Vi er stolte over å være norske bønders samarbeidspartner!

Bestilling

Nettbasert bestillingsløsning for husdyrprodusenter.

 

Bestilling

 

Vilkår   Om bestilling

Gunstige avtalepriser

OS ID® har leveringsavtaler med Tine, Q-Meieriene, Nortura og private KLF-slakterier. Dette gir deg som produsent fordeler i form av gunstige priser på Combi 2000® og CombiE® øremerker. Les mer

folg_oss_facebook_hand

OS ID® global

kart_lite_m_pil_1