beitemerking_aktuelt_mai_2013_osid

Klar til beitesesongen?

Våren har begynt å feste grepet, og det går fort til dyra skal ut på beite. Tydelig og holdbar beitemerking gjør det lett å kjenne igjen dyra i utmark, på fellesbeite, fellessetrer og i egen besetning. Hos oss får du KVIKK klaver for storfe og småfe, KVIKK slips, FOKUS merkeplater og OS-bjøller.

Les mer på OS ID-bloggen 

rfid_storfe

Krav om elektronisk øremerking av storfe

Storfenæringa innfører krav om at alle storfe født etter 1. januar 2017 skal merkes elektronisk; det vil si ha RFID-brikke innstøpt i ett av øremerkene. Siden merker kan bestilles for inntil 12 måneders bruk, skal alle bestillinger av merker være med RFID fra 1. januar 2016.

Slik merker du storfe med Combi E30® Flagg (film)

program_leser_sauekontrollen

Last ned oppgradert Animalia-program til HHR 3000 Pro

HHR Animalia-programmet, som brukes for å utveksle data mellom leseren din og Sauekontrollen, er nå oppgradert. I den nye versjonen er sorteringen av livlam for WSS forbedret, informasjon om kjønn og indeks på HHR for veiing og sortering med WSS i Vekt-programmet er lagt til, et nytt program for beitelag er inkludert og brukerveiledninga er oppdatert. Oppgradert HHR Animalia laster du ned her. Før du starter, les brukerveiledninga.

CombiE30Flagg_nyhet

Det elektroniske storfemerket Combi E30® Flagg

Når du nå etter hvert bestiller storfemerker, vil du få tilsendt det elektroniske storfemerket Combi E30® Flagg. Sammen med merkene får du (helt gratis!) tanga Combi Junior. Denne tanga bruker du til å sette på det elektroniske øremerket.

Bestillingsløsning

For husdyrprodusenter

 

Til_bestilling_og_min_side
 

Vilkår   Om bestilling   Om Min side

Gunstige avtalepriser

OS ID® har leveringsavtaler med Tine, Q-Meieriene, Nortura og private KLF-slakterier. Dette gir deg som produsent fordeler i form av gunstige priser på Combi 2000® og CombiE® øremerker. Les mer

bloggen_boks_hoyrespalte

OS ID® GLOBAL

kart_lite_m_pil_1