aarets_sauemerketilbud_nortura

Årets sauemerketilbud til Nortura-medlemmer

Bestiller du øremerker tidlig, oppnår du ikke bare bedre rabatt. Du står også lenger fram i køen når merkene sendes ut.

program_leser_sauekontrollen

Last ned oppgradert Animalia-program til HHR 3000 Pro

HHR Animalia-programmet, som brukes for å laste opp informasjon til Sauekontrollen, er nå oppgradert. I den nye versjonen er sorteringen av livlam for WSS forbedret, informasjon om kjønn og indeks på HHR for veiing og sortering med WSS i Vekt-programmet er lagt til, et nytt program for beitelag er inkludert og brukerveiledninga er oppdatert. Oppgradert program laster du ned her. Før du starter, les brukerveiledninga.

Combi_norsk_oremerke

Combi øremerker - utviklet og produsert i Norge

Å merke levende verdier forplikter. Nettopp derfor stiller vi i OS ID® svært høye krav til våre Combi øremerker. Disse merkene sitter godt, har tydelig preging og varer hele dyrets levetid.

Mer om Combi øremerker

film_merking_av_storfe

Slik setter du på øremerker for storfe

I denne filmen får du råd om hvordan du øremerker kalvene dine riktig. Riktig påsetting av øremerkene er skånsomt for kalven og gir mindre risiko for irritasjon og infeksjoner. Når merkene settes korrekt i øret, sitter de også bedre. Filmen viser påsetting av det visuelle øremerket Combi 2000® Stor.

Se filmen 

Bestilling

Nettbasert bestillingsløsning for husdyrprodusenter.

 

Bestilling

 

Vilkår   Om bestilling

Gunstige avtalepriser

OS ID® har leveringsavtaler med Tine, Q-Meieriene, Nortura og private KLF-slakterier. Dette gir deg som produsent fordeler i form av gunstige priser på Combi 2000® og CombiE® øremerker. Les mer

folg_oss_facebook_hand

OS ID® global

kart_lite_m_pil_1