rfid_storfe

Krav om elektronisk øremerking av storfe

Storfenæringa innfører krav om at alle storfe født etter 1. januar 2017 skal merkes elektronisk; det vil si ha RFID-brikke innstøpt i ett av øremerkene. Siden merker kan bestilles for inntil 12 måneders bruk, skal alle bestillinger av merker være med RFID fra 1. januar 2016.

nortura_tilbud_2015_2016

Årets sauemerketilbud for Nortura-medlemmer

Årets sauemerketilbud er sendt ut, og det lønner seg å bestille øremerker tidlig! Bestiller du tidlig, får du ikke bare god rabatt; du står også lenger fram i køen når merkene sendes ut.

klf_tilbud_2015_2016

Årets sauemerketilbud til produsenter hos KLF-slakterier

Årets sauemerketilbud er sendt ut, og det lønner seg å bestille øremerker allerede nå! Bestiller du tidlig, oppnår du ikke bare god rabatt. Du står også lenger fram i køen når merkene sendes ut.

program_leser_sauekontrollen

Last ned oppgradert Animalia-program til HHR 3000 Pro

HHR Animalia-programmet, som brukes for å utveksle data mellom leseren din og Sauekontrollen, er nå oppgradert. I den nye versjonen er sorteringen av livlam for WSS forbedret, informasjon om kjønn og indeks på HHR for veiing og sortering med WSS i Vekt-programmet er lagt til, et nytt program for beitelag er inkludert og brukerveiledninga er oppdatert. Oppgradert HHR Animalia laster du ned her. Før du starter, les brukerveiledninga.

Bestillingsløsning

For husdyrprodusenter

 

Til_bestilling_og_min_side
 

Vilkår   Om bestilling   Om Min side

Gunstige avtalepriser

OS ID® har leveringsavtaler med Tine, Q-Meieriene, Nortura og private KLF-slakterier. Dette gir deg som produsent fordeler i form av gunstige priser på Combi 2000® og CombiE® øremerker. Les mer

bloggen_boks_hoyrespalte

OS ID® global

kart_lite_m_pil_1