Elektronisk oppmerking av livdyr sau

Elektroniske erstatningsmerker for sau

Utnytt mulighetene med HHR 3000 Pro leser for elektroniske merker

Obligatorisk elektronisk merking av sau fra 2011

Enkelt og trygt å bestille varer på www.osid.no

OS ID® fikk Vilje & Vekst-prisen 2012

OS ID® 75 år

Kort leveringstid

Ny påloggingsrutine for bestilllingsløsning

Slutt på hvite øremerker for storfe fra 1. januar – husk Husdyrregisteret!

OS ID® og Nortura fornyet avtalen

OS ID South Europe godt i gang

Ikke bestilt øremerker til lamma?

Nyttig utstyr til lammesesongen

Slettemoen Kompaniskap vant HHR 3000 Pro-leser

Nå merker vi fisk også!

Nyttig utstyr nå som dyra er hjemme fra beite

Årets sauemerketilbud for Nortura-medlemmer

Årets sauemerketilbud til produsenter hos KLF-slakterier

Combi E23® - nå i 7 farger!

Oppdater adressa di i Produsentregisteret

Produktutvikler og teknologileder

Trygg og effektiv øremerking siden 1936

Veiledninger, tips og råd

Slik setter du på øremerkene riktig

Internasjonalt samarbeid gir bedre øremerker

Klar til lamminga? Vi har laga huskeliste til deg!

Last ned oppgradert Animalia-program til HHR 3000 Pro

Rabatt på øremerker for rein

Lett å se, lett å høre

Du får fortsatt støtte fra slakteriet

Regler for øremerking - enkelt og greit

Sikkert og effektivt med elektronisk øremerke

Spisskompetanse innen moderne husdyrmerking

Norske husdyreieres samarbeidspartner siden 1936

Vi merker levende verdier

Utnytt de gode mulighetene elektronisk merking gir

Slik setter du på øremerker for storfe

Combi øremerker - utviklet og produsert i Norge

Tre nye filmer om bruk av leseren HHR 3000 Pro

Kjekt å ha til lamminga

Ordrestatus og pakkesporing på "Min side"

FILMER: Slik overfører du data mellom HHR 3000 Pro og Sauekontrollen

KVIKK småfeklave bedre tilpassa villsau

Slik merker du kalv med elektronisk øremerke

Rabatt på reinsmerker fram til 24. mai

OS ID-bloggen er lansert!

VIDEO: Slik overfører du data om paring fra leseren til Sauekontrollen

Krav om elektronisk øremerking av storfe

Krav om elektronisk øremerking av storfe

Årets sauemerketilbud for Nortura-medlemmer

Årets sauemerketilbud til produsenter hos KLF-slakterier

Last ned oppgradert Animalia-program til HHR 3000 Pro

OS ID-bloggen er lansert!

>> FLERE SAKER

Bestillingsløsning

For husdyrprodusenter

 

Til_bestilling_og_min_side
 

Vilkår   Om bestilling   Om Min side

Gunstige avtalepriser

OS ID® har leveringsavtaler med Tine, Q-Meieriene, Nortura og private KLF-slakterier. Dette gir deg som produsent fordeler i form av gunstige priser på Combi 2000® og CombiE® øremerker. Les mer