Elektronisk oppmerking av livdyr sau

Elektroniske erstatningsmerker for sau

Utnytt mulighetene med HHR 3000 Pro leser for elektroniske merker

Obligatorisk elektronisk merking av sau fra 2011

Enkelt og trygt å bestille varer på www.osid.no

OS ID® fikk Vilje & vekst-prisen 2012

OS ID® 75 år

Kort leveringstid

Ny påloggingsrutine for bestilllingsløsning

Slutt på hvite øremerker for storfe fra 1. januar – husk Husdyrregisteret!

OS ID® og Nortura fornyet avtalen

OS ID South Europe godt i gang

Ikke bestilt øremerker til lamma?

Nyttig utstyr til lammesesongen

Slettemoen Kompaniskap vant HHR 3000 Pro-leser

Nå merker vi fisk også!

Combi E23® - nå i 7 farger!

Oppdater adressa di i Produsentregisteret

Produktutvikler og teknologileder

Trygg og effektiv øremerking siden 1936

Veiledninger, tips og råd

Slik setter du på øremerkene riktig

Internasjonalt samarbeid gir bedre øremerker

Du får fortsatt støtte fra slakteriet

Klar til lamminga? Vi har laga huskeliste til deg!

Last ned nytt program til HHR 3000 Pro

Rabatt på øremerker for rein

Tydelig og holdbar beitemerking

Tydelig og holdbar beitemerking

Last ned nytt program til HHR 3000 Pro

Klar til lamminga? Vi har laga huskeliste til deg!

Slik setter du på øremerkene riktig

Rabatt på øremerker for rein

>> FLERE SAKER

Bestilling

Nettbasert bestillingsløsning for husdyrprodusenter.

 

Bestilling

 

Vilkår   Om bestilling

Gunstige avtalepriser

OS ID® har leveringsavtaler med
private slakterier tilsluttet KLF, Nortura,Q-meieriene og Tine. Dette gir produsentfordeler i form av gunstige priser på Combi 2000® og CombiE® øremerkesystem. Les mer