Gunstige avtalepriser


OS ID® har leveringsavtaler med private slakterier tilsluttet KLF, Nortura, Q-meieriene og Tine. Sammen har vi etablert effektive og sikre rutiner for bestilling og levering av offisielle øremerker. Dette gir produsentfordeler i form av gunstige priser på Combi 2000® og CombiE® øremerkesystem. 

 

Private slakterier tilsluttet KLF 

For å få avtalepris, kan produsenter av kjøttfe og gris bestille merker på www.osid.no. Husk å oppgi ditt slakteri under faktura- og leveringsadresse. Du kan også henvende deg direkte til ditt slakteri, som formidler bestillingen til oss. Bestilte varer og faktura sendes direkte til husdyrprodusenten.

Saueprodusenter får tilsendt sitt årlige tilbud i posten. For å oppnå rabatt, bestill merker på www.osid.no, eller returner skjemaet innen angitt frist. Tilleggsbestilling av merker etter fostertelling gis samme rabatt som hovedbestillingen din, fram til 1. juni. Bestilte varer og faktura sendes direkte til husdyrprodusenten.

 

Nortura
For å få avtalepris kan produsenter av kjøttfe og gris bestille merker på www.osid.no. Husk å oppgi ditt slakteri under faktura- og leveringsadresse. Du kan også henvende deg direkte til ditt slakteri som formidler bestillingen til oss. Bestilte varer og faktura sendes direkte til husdyrprodusenten.
 

Saueprodusenter får tilsendt sitt årlige tilbud i posten. For å oppnå rabatt, bestill merker på www.osid.no, eller returner skjemaet innen angitt frist. Tilleggsbestilling av merker etter fostertelling gis samme rabatt som hovedbestillingen din, fram til 1. juni. Bestilte varer og faktura sendes direkte til husdyrprodusenten.

 

Q-Meieriene 

I henhold til leveringsavtalen med Q-Meieriene skal disse meierienes produsenter henvende seg til sitt Q-meieri for bestilling av offisielle øremerker. Bestilte varer og faktura sendes direkte til husdyrprodusenten.

Avtalen omfatter produsenter tilknyttet anleggene på Jæren og i Gausdal.

 

Tine
I henhold til leveringsavtalen med Tine skal Tines mjølkeprodusenter henvende seg til sin Tine-avdeling for bestilling av offisielle øremerker. Bestilte varer og faktura sendes direkte til den enkelte Tineprodusent. Alle Tine-produsenter får dekt kostnaden for ordinært forbruk av merker i mjølkekubesetning.  

Tydelig og holdbar beitemerking

Last ned nytt program til HHR 3000 Pro

Klar til lamminga? Vi har laga huskeliste til deg!

Slik setter du på øremerkene riktig

Rabatt på øremerker for rein

Du får fortsatt støtte fra slakteriet

Internasjonalt samarbeid gir bedre øremerker

Produktutvikler og teknologileder

Combi E23® - nå i 7 farger!

Trygg og effektiv øremerking siden 1936

Veiledninger, tips og råd

Oppdater adressa di i Produsentregisteret

OS ID South Europe godt i gang

14.05.2013

Nå merker vi fisk også!

13.05.2013

Slettemoen Kompaniskap vant HHR 3000 Pro-leser

28.04.2013

Nyttig utstyr til lammesesongen

20.03.2013

Ikke bestilt øremerker til lamma?

15.03.2013

Slutt på hvite øremerker for storfe fra 1. januar – husk Husdyrregisteret!

20.12.2012

OS ID® og Nortura fornyet avtalen

20.09.2012

OS ID® fikk Vilje & vekst-prisen 2012

27.04.2012

Ny påloggingsrutine for bestilllingsløsning

23.04.2012

Kort leveringstid

26.03.2012

Utnytt mulighetene med HHR 3000 Pro leser for elektroniske merker

05.09.2011

Elektroniske erstatningsmerker for sau

05.09.2011

Elektronisk oppmerking av livdyr sau

05.09.2011

OS ID® 75 år

18.05.2011

Enkelt og trygt å bestille varer på www.osid.no

07.11.2010

Obligatorisk elektronisk merking av sau fra 2011

07.11.2010
>> FLERE SAKER

Bestilling

Nettbasert bestillingsløsning for husdyrprodusenter.

 

Bestilling

 

Vilkår   Om bestilling

Gunstige avtalepriser

OS ID® har leveringsavtaler med
private slakterier tilsluttet KLF, Nortura,Q-meieriene og Tine. Dette gir produsentfordeler i form av gunstige priser på Combi 2000® og CombiE® øremerkesystem. Les mer

OS ID® global

kart_lite_m_pil_1