Gunstige avtalepriser


OS ID® har leveringsavtaler med Tine, Q-Meieriene, Nortura og private slakterier tilsluttet KLF. Sammen har vi etablert effektive og sikre rutiner for bestilling og levering av offisielle øremerker. Dette gir deg som produsent fordeler i form av gunstige priser på Combi 2000® og CombiE® øremerker. 

 

Private slakterier tilsluttet KLF 

For å få avtalepris/rabatt, bestiller produsenter av kjøttfe og gris øremerker på www.osid.no. Husk å oppgi ditt slakteri under faktura- og leveringsadresse. Du kan også henvende deg direkte til slakteriet ditt, som formidler bestillinga til oss. Bestilte varer og faktura sendes direkte til deg.

Saueprodusenter får tilsendt sitt årlige tilbud i posten eller på e-post. For å oppnå avtalepris/rabatt, bestill merker på www.osid.no, eller returner skjemaet innen angitt frist. Mottar du tilbudet på e-post, må du bestille på nett for å oppnå rabatt.

 

Fram til og med 30. juni får du samme rabatt ved etterbestilling av sesongens lammemerker som ved hovedbestilling. Husk å påføre forventa start på lamming når du bestiller. Produksjon og utsending av øremerker styres i stor grad etter disse opplysningene. Øremerkene vil du få tilsendt før lammedatoen du har oppgitt.

 

Bestilte varer og faktura sendes direkte til deg.

 

NB: Bestilling over telefon gir ikke avtalepris/rabatt.

Nortura
For å få avtalepris/rabatt, bestiller produsenter av kjøttfe og gris merker på www.osid.no. Husk å oppgi ditt slakteri under faktura- og leveringsadresse. Du kan også henvende deg direkte til slakteriet ditt, som formidler bestillinga til oss. Bestilte varer og faktura sendes direkte til deg.
 

Saueprodusenter får tilsendt sitt årlige tilbud i posten eller på e-post. For å oppnå avtalepris/rabatt, bestill merker på www.osid.no, eller returner skjemaet innen angitt frist. Mottar du tilbudet på e-post, må du bestille på nett for å oppnå rabatt.

 

Fram til og med 30. juni får du samme rabatt ved etterbestilling av sesongens lammemerker som ved hovedbestilling. Husk å påføre forventa start på lamming når du bestiller. Produksjon og utsending av øremerker styres i stor grad etter disse opplysningene. Øremerkene vil du få tilsendt før lammedatoen du har oppgitt.

 

Bestilte varer og faktura sendes direkte til deg.

NB: Bestilling over telefon gir ikke avtalepris/rabatt.

 

Q-Meieriene 

Du som er produsent for Q-Meieriene, henvender deg til ditt Q-meieri for å bestille offisielle øremerker. (Dette gjelder produsenter tilknyttet anleggene på Jæren og i Gausdal). Bestilte varer og faktura sendes direkte til deg.

Tine
Du som er produsent for Tine, henvender deg til Tine-avdelinga di for å bestille offisielle øremerker. Bestilte varer og faktura sendes direkte til deg. Alle Tine-produsenter får dekt kostnaden for ordinært forbruk av merker i mjølkekubesetning.  

Vi lanserer Combi 3000!

TINE-produsent? Fra 1. november bestiller du øremerker direkte fra OS ID

Lurer du på hvordan det ligger an med øremerkebestillinga di?

Om nye produsentnummer og merking av storfe

Film: Slik setter du på det elektroniske storfemerket Combi E30® Flagg (kortversjon)

01.06.2017

Last ned oppgradert Animalia-program til HHR 3000 Pro

NYHET: Forbedring av Combi 2000® tappdel

31.01.2017

Fra 1. januar 2017 - hva gjør du med ubrukte øremerker for storfe?

Krav om elektronisk øremerking av storfe

Slik bestiller du øremerker på www.osid.no

Det elektroniske storfemerket Combi E30® Flagg

OS ID-bloggen er lansert!

VIDEO: Slik overfører du data om paring fra leseren til Sauekontrollen

Utnytt de gode mulighetene elektronisk merking gir

Slik merker du kalv med elektronisk øremerke

KVIKK småfeklave bedre tilpassa villsau

FILMER: Slik overfører du data mellom HHR 3000 Pro og Sauekontrollen

Tre nye filmer om bruk av leseren HHR 3000 Pro

Film: Kom i gang med bruk av leseren din

Combi øremerker - utviklet og produsert i Norge

Slik setter du på øremerker for storfe

Vi merker levende verdier

06.10.2014

Norske husdyreieres samarbeidspartner siden 1936

06.08.2014

Nyttig utstyr nå som dyra er hjemme fra beite

05.08.2014

Regler for øremerking - enkelt og greit

Spisskompetanse innen moderne husdyrmerking

Sikkert og effektivt med elektronisk øremerke

Lett å se, lett å høre

Slik setter du på øremerkene riktig

Klar til lamminga? Vi har laga huskeliste til deg!

Rabatt på øremerker for rein

Du får fortsatt støtte fra slakteriet

Internasjonalt samarbeid gir bedre øremerker

Produktutvikler og teknologileder

Combi E23® - nå i 7 farger!

Trygg og effektiv øremerking siden 1936

Veiledninger, tips og råd

Oppdater adressa di i Produsentregisteret

OS ID South Europe godt i gang

14.05.2013

Nå merker vi fisk også!

13.05.2013

Slettemoen Kompaniskap vant HHR 3000 Pro-leser

28.04.2013

Nyttig utstyr til lammesesongen

20.03.2013

Ikke bestilt øremerker til lamma?

15.03.2013

Slutt på hvite øremerker for storfe fra 1. januar – husk Husdyrregisteret!

20.12.2012

OS ID® og Nortura fornyet avtalen

20.09.2012

OS ID® fikk Vilje & Vekst-prisen 2012

27.04.2012

Ny påloggingsrutine for bestilllingsløsning

23.04.2012

Kort leveringstid

26.03.2012

Utnytt mulighetene med HHR 3000 Pro leser for elektroniske merker

05.09.2011

Elektroniske erstatningsmerker for sau

05.09.2011

Elektronisk oppmerking av livdyr sau

05.09.2011

OS ID® 75 år

18.05.2011

Enkelt og trygt å bestille varer på www.osid.no

07.11.2010

Obligatorisk elektronisk merking av sau fra 2011

07.11.2010
>> FLERE SAKER

Bestillingsløsning

For husdyrprodusenter

 

Til_bestilling_og_min_side
 

Vilkår   Om bestilling   Om Min side

Gunstige avtalepriser

OS ID® har leveringsavtaler med Tine, Q-Meieriene, Nortura og private KLF-slakterier. Dette gir deg som produsent fordeler i form av gunstige priser på Combi 2000® og CombiE® øremerker. Les mer

OS ID® GLOBAL

kart_lite_m_pil_1