Teknologileder


Framtidas verktøy for høsting av vevsprøver
Blant våre nyeste produkter er OS ID® TST og OS ID® TSU - banebrytende og kostnadseffektive verktøy for høsting av vevsprøver fra dyreøret. Prøvene kan brukes både til genomiske formål, enkelt sagt gentesting, og til testing for virussykdom (BVDV).

 

Vevsprøvene høstes enkelt i tuber med konserveringsvæske, og et laboratorium kan dermed gjøre avanserte genetiske undersøkelser av prøvene. Analysen gir husdyreieren solid grunnlag for å ta framtidsrettede beslutninger når det gjelder avl.

Elektronisk merking – trygg og effektiv høyteknologi
Elektronisk øremerking har åpnet nye muligheter for kundene våre. Vi har selv utviklet merkeløsningen CombiE®, basert på RFID-teknologi. CombiE® består av flere produktgrupper, tilpasset forskjellige merkebehov og husdyrslag. Elektronisk merking (EID) legger grunnlaget for elektronisk datainnsamling og databehandling i alle ledd i verdikjeden. EID sparer tid, risikoen for feil elimineres, og dokumentasjon og sporbarhet forbedres. Ved fødsel, fôring og melking; ved veiing, kjøp, salg og forflytninger av dyr; ved veterinærbehandling, rapporteringer og ved slakting er EID et nyttig hjelpemiddel.

Alle våre elektroniske produkter er ICAR-godkjente. Dette betyr at de tilfredsstiller de internasjonale standardene for elektronisk merking av husdyr, ISO 11784 og ISO 11785. Det vil også si at de fungerer sammen med elektroniske vekter, avleserutstyr og andre installasjoner som følger standardene.

Avansert produksjonsteknologi
Vi benytter oss av svært avanserte og helautomatiske produksjonslinjer for plaststøping og laserpreging. I tillegg legger vi vekt på smarte prosesser, og profesjonell finish i det vi leverer fra oss. For eksempel bruker OS ID® ultralydsveising for å feste opp ferdigproduserte merker. Denne miljø- og brukervennlige metoden har vi internasjonalt patent på.

 
Teknologileder_220x450

Bestillingsløsning

For husdyrprodusenter

 

Til_bestilling_og_min_side
 

Vilkår   Om bestilling   Om Min side

Gunstige avtalepriser

OS ID® har leveringsavtaler med Tine, Q-Meieriene, Nortura og private KLF-slakterier. Dette gir deg som produsent fordeler i form av gunstige priser på Combi 2000® og CombiE® øremerker. Les mer

OS ID® GLOBAL

kart_lite_m_pil_1