Vilkår


Handel ved bestillingsløsningen omfatter: 

- Kjøp mellom næringsdrivende
- Tilvirkningskjøp

Priser
Priser og betingelser gjelder til og med 31.10.14. OS ID® forbeholder seg retten til å endre priser uten videre varsel til kjøper. Det er kjøpers ansvar å holde seg oppdatert om gjeldende priser.

Prisene er eksklusive MVA, og det påløper 25 % mva. på alle produkter. Porto/ekspedisjon kommer i tillegg.

Det totale ordrebeløpet, i bestillingsløsningen og på bestillings-bekreftelsen, inkluderer mva. Porto/ekspedisjon kommer i tillegg.

 

OS ID® tar forbehold om eventuelle prisfeil. OS ID® kan imidlertid ikke endre prisen på en vare som kjøper har fått bekreftet pris på. Det er alltid den bekreftede prisen på ordretidspunktet som gjelder. OS ID® forplikter seg til å levere varen til avtalt pris.

 

Pris- og rabattbetingelser 
OS ID® har leveringsavtaler med private slakterier tilknyttet KLF, Nortura, Q-meieriene og TINE. Dette gir produsentfordeler i form av gunstige priser på Combi øremerkesystem. Mer informasjon om gunstige avtalepriser finner du her.  

 

Leveringstid
Rekvisita og produkter uten preging sendes dagen etter at vi har mottatt bestillinga di. På produkter som skal preges, må du beregne inntil 2 ukers produksjonstid.

Alle varer og merker på samme bestilling sendes samtidig. Postens framsendingstid kommer i tillegg. Denne vil variere fra 1-3 virkedager, avhengig av strekning.

 

Forsendelse
Mottaker betaler porto/ekspedisjon. Varene sendes med Posten som Bedriftspakke Dør-Dør. Ved ønske om annen framsending, for eksempel Bedriftspakke Ekspress, må dette spesifiseres ved bestilling.

Dersom du ikke er hjemme ved levering og pakken ikke blir hentet hos Posten i løpet av 14 dager, vil den bli returnert oss. Kostnader forbundet med retur og ny forsendelse, belastes kjøper.

 

OS ID® innrømmer portofri forsendelse dersom ordren beløper seg til over kr 5000,- eks. mva. Dette gjelder alle vareslag, unntatt RFID-lesere.

 

Betaling
OS ID® sin generelle betalingsbetingelse er netto per 20 dager. Varene faktureres samme dag som de sendes. Faktura med giro legges ved pakken.

De generelle betalingsbetingelsene kan fravikes i tilfeller der OS ID® ikke anser kunden som kredittverdig.

Forfalte fakturaer belastes den til enhver tid gjeldende rentesats, og utestående fordringer oversendes Kreditorforeningen for innkreving. OS ID® har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jf. Pantelovens §3-14 flg.

 

Ordreinngåelse
Ved bestilling mottar kunden en e-post som kun er en bekreftelse på at bestillingen er mottatt. En ordre er gyldig først når kjøper har mottatt sin ordrebekreftelse per e-post. 


Ved bestilling gjennom OS IDs bestillingsløsning, tas det for gitt at kjøper godtar OS IDs betingelser.

Spesialtilvirkede varer med preging (øremerker, klaver og lignende) kan ikke avbestilles. Næringskunder omfattes ikke av Angrerettloven.

 

Reklamasjon og retur
Kjøper skal straks, og senest innen 8 dager, rapportere til OS ID® eventuelle feil eller mangler ved leveransen. Varemottaker må selv påse at vareemballasjen ikke er skadet, og at leveransen stemmer overens med faktura som ligger i pakken.

Retur grunnet reklamasjon skal avtales på forhånd. Selger bærer alle fraktkostnader ved slik retur. Returer i postoppkrav aksepteres ikke.

 

Personvern og sikkerhet
OS ID® registrerer kun persondata i den grad det er nødvendig for å betjene ordren. All informasjon som samles inn, oppbevares på en sikker og fortrolig måte. Denne informasjonen vil ikke bli solgt, utlånt, utleid eller på annen måte gjort tilgjengelig for uvedkommende. OS ID® behandler alle persondata ifølge Lov om Personopplysninger.

Kjøper har full rett til innsyn i de opplysningene som kan knyttes til vedkommende.

Tydelig og holdbar beitemerking

Med OS-bjøller, KVIKK klaver, KVIKK slips og FOKUS merkeplater både sees og høres dyra dine godt på lang avstand.

Mer om bjøller, klaver, slips og merkeplater

Last ned nytt program til HHR 3000 Pro

For at din HHR 3000 Pro håndleser skal kunne kommunisere med den nye Sauekontrollen, trenger du et nytt program til leseren. Programmet laster du enkelt ned her. Før du starter, les brukerveiledninga.

Klar til lamminga? Vi har laga huskeliste til deg!

Det nærmer seg lamming! Her har du ei liste over utstyr som er nyttig å ha for hånden når det drar seg til. Blåspray, hansker, jodspray, lammemor og alt det andre på lista finner du på rekvisita-sidene våre.

Slik setter du på øremerkene riktig

I denne filmen får du råd om hvordan du øremerker lamma dine riktig. Riktig påsetting av øremerkene er skånsomt for lammet og gir mindre risiko for irritasjon og infeksjoner. Når merkene settes korrekt i øret, sitter de også bedre. Filmen viser påsetting av det elektroniske øremerket Combi E23® og det visuelle øremerket Combi 2000® Mini.

Se filmen

Rabatt på øremerker for rein

Bestiller du øremerker for rein innen fristen 23. mai, får du 10 prosent rabatt på merketypene Combi 2000® Mini, Combi 2000® Små og Combi 2000® Rund.

Du får fortsatt støtte fra slakteriet

Slakteriets støtte til kjøp av Combi E23® drar du nytte av gjennom hele lammesesongen, selv om fristen for rabatt fra OS ID® er gått ut.

Internasjonalt samarbeid gir bedre øremerker

Visste du at OS ID® er til stede i nærmere 20 land? I dag eksporteres over 50 prosent av øremerkene vi produserer, og vi må tilpasse oss hvert lands krav til husdyrmerking og matsikkerhet. Dette styrker oss, slik at vi kan utvikle enda bedre løsninger. På den måten gir internasjonalt samarbeid bedre øremerker – for alle.

Mer om virksomheten vår verden over

 

Produktutvikler og teknologileder

Vi følger med hele tiden – i Norge og i utlandet. OS ID® er teknologileder i vår bransje og arbeider målbevisst og kontinuerlig med teknologi-, produkt- og prosessutvikling. Vi er også innehaver av flere viktige internasjonale patenter.

Les hele artikkelen 

Combi E23® - nå i 7 farger!

Det elektroniske øremerket Combi E23® leveres nå også i rødt, grønt, blått, oransje, grått og rosa, i tillegg til gult. Det gir deg større valgfrihet!  

Trygg og effektiv øremerking siden 1936

Siden Karstein Horten hamret ut sine første øremerker av håndtak fra melkespann, har OS ID® i tre generasjoner bidratt til at landets bønder kan merke husdyra sine på en sikker og dyrevennlig måte, med øremerker utviklet og produsert i Norge. Dette hadde ikke vært mulig uten et godt samarbeid med husdyreierne. 

Veiledninger, tips og råd

Vi har samlet filmer, bruksanvisninger og andre veiledninger som vi håper vil gjøre det enda lettere for deg å merke dyra dine godt og riktig. Her finner du også informasjon om merkeordningene.

Veiledninger

Oppdater adressa di i Produsentregisteret

Av og til får vi varer og andre utsendinger i retur fordi det ikke er meldt fra om adresseendring eller fordi adressa er ufullstendig. Adressa di oppdaterer du i Produsentregisteret på nett, eller ved å kontakte oss.

OS ID South Europe godt i gang

14.05.2013

Utvikling i nye markeder og internasjonal vekst er klart uttrykte mål for OS ID®. Tidligere i år ble datterselskapet OS ID South Europe etablert.

Nå merker vi fisk også!

13.05.2013

OS ID® opererer ikke lenger bare til lands, men også til vanns, for nå leverer vi også løsninger for merking av fisk. Merkesystemene kan benyttes i mange typer prosesser og prosjekter i fiskeri og havbruk, og egner seg spesielt godt i stamfiskproduksjon.

Slettemoen Kompaniskap vant HHR 3000 Pro-leser

28.04.2013

OS ID® har gleden av å fortelle at geilingene i Slettemoen Kompaniskap ble vinnere av en håndholdt leser HHR 3000 Pro i forbindelse med sesongens bestilling av øremerker til sau.

Nyttig utstyr til lammesesongen

20.03.2013


 

Ikke bestilt øremerker til lamma?

15.03.2013


 

Slutt på hvite øremerker for storfe fra 1. januar – husk Husdyrregisteret!

20.12.2012

OS ID® og Nortura fornyet avtalen

20.09.2012

OS ID® fikk Vilje & vekst-prisen 2012

27.04.2012

Ny påloggingsrutine for bestilllingsløsning

23.04.2012

Kort leveringstid

26.03.2012

Utnytt mulighetene med HHR 3000 Pro leser for elektroniske merker

05.09.2011

Elektroniske erstatningsmerker for sau

05.09.2011

Elektronisk oppmerking av livdyr sau

05.09.2011

OS ID® 75 år

18.05.2011

Enkelt og trygt å bestille varer på www.osid.no

07.11.2010

Obligatorisk elektronisk merking av sau fra 2011

07.11.2010
>> FLERE SAKER

Bestilling

Nettbasert bestillingsløsning for husdyrprodusenter.

 

Bestilling

 

Vilkår   Om bestilling

Gunstige avtalepriser

OS ID® har leveringsavtaler med
private slakterier tilsluttet KLF, Nortura,Q-meieriene og Tine. Dette gir produsentfordeler i form av gunstige priser på Combi 2000® og CombiE® øremerkesystem. Les mer

OS ID® global

kart_lite_m_pil_1